13th SCiUS Forum

About 13th SCiUS Forum

กิจกรรม SCiUS Forum เป็นกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ และเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน อ่านเพิ่มเติม

Important Dates

13th SCiUS Forum

1. Registration
January 13 - 20, 2023
2. Upload Abstract
February 1 - 7, 2023
3. Registration for special events
- Idea pitching
- Outdoor events
February 1 - 7, 2023
4. Registration for lecture room
February 16 - 20, 2023
5. Registration for poster set-up
February 16 - 20, 2023
February 21 - 24, 2023
7. Upload Abstract, Extended abstract, E-Poster and Plagiarism checking
March 1 - 8, 2023
8. Upload Graphical abstract and Link video (Idea Pitching)
March 13 - 17, 2023
9. Upload PowerPoint Presentation file (PDF, Power Point) for Oral Presentation
April 18 - 30, 2023
10. If you want us to set up your poster, please send it to our department staff.
April 25, 2023
11. 13th SCiUS Forum
May 2 - 5, 2023

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน STEM จัดทําไม จัดอย่างไร" โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖​
2023-05-02 11:22:40.000
คู่มือการสแกน QR Code การเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงงานประเภท Oral Presentation กิจกรรม 13th SCiUS Forum และ วิธีการ Login เข้าระบบ UP Office 365 ครั้งแรก
2023-04-27 17:08:22.000
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการ Check in สำหรับผู้บริหารและบุคลากรที่มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการจองตั๋ว ในการเดินทางโดยเครื่องบิน
2023-04-26 15:23:16.000
ประชาสัมพันธ์ช่องการการติดต่อประสานงาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสิน ครูอาจารย์ นักเรียนแและผู้เข้าร่วม งาน 13th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 66
2023-04-26 15:15:52.000
การแต่งกายในระหว่างกิจกรรม 13th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค 66
2023-04-26 15:01:55.000
การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (WIFI)
2023-04-21 15:51:12.000
Timetable Poster Presentation 13th SCiUS Forum
2023-04-18 10:25:08.000
Timetable Oral Presentation 13th SCiUS Forum
2023-04-18 10:24:45.000
การจัดส่งและตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์นำเสนอ ในกิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-04-17 11:54:02.000
การจัดแสดงโปสเตอร์ ในกิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-04-17 11:53:11.000
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทบรรยายในกิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-03-27 14:18:04.000
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-02-28 10:34:33.000
ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-02-28 10:20:00.000
(ร่าง) กำหนดการเปิด-ปิดระบบลงทะเบียน กิจกรรม 13th SCiUS Forum
2023-02-27 11:24:40.000

Schedule

ระหว่างวันที่  2 - 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา

ฐานการเรียนรู้

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วีดิทัศน์

ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจ

เพลง ก้าวเดินไปด้วยกัน
บันทึกการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน 13th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยพะเยา คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
การบรรยายพิเศษ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ UB001 : ในหัวข้อ "Non-human Primates and Human Primates: Biodiversity and Biotechnology" โดย ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทเเห่งชาติ
การบรรยายพิเศษ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ UB004 : ในหัวข้อ "ธุรกิจที่ดีต้องมีนวัตกรรม : เหตุผลที่ต้องเริ่มธุรกิจตั้งแต่ยังเรียน" โดย คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง แอปพลิเคชัน Fixzy
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จิตวิทยาวัยรุ่นกับการจัดการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พิธีปิดกิจกรรม 13th SCiUS Forum May 5,2023

Accommodation

โรงแรมที่พัก ณ จังหวัดพะเยา

Hotel

โรงแรมเดอะโคซีเนสท์ บูติครูม เกสต์เฮาส์

59 ถ.ราชวงศ์ อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-071-222
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel

โรงแรมภูกลอง

888 ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-481-915, 063-789-1999
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel

M2 (ริมกว๊าน)

629 หมู่ 17 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000 ประเทศไทย
โทร. 063 164 7824
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel

โรงแรมกรีนฮิลล์

356 1 ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทร. 054 482 277
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel

โรงแรม M2

3/3 ถ.ประตูกลอง 1 อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-480-962

Hotel

โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา

2/1 ถ.รอบเวียงประตูชัย อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-071-243, 086-429-6591

Hotel

โรงแรมภูทองเพลส

ถ.ประตูกลอง อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-410-505

Hotel

โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ พะเยา

444 หมู่ 3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โทร. 054-418-884

Hotel

โรงแรม พี.เอ็ม.เพลส

699-799 ม.16 อ.เมือง
โทร. 054-466288, 054-466-289, 054-466-659

Hotel

โรงแรมพะเยาเกทเวย์

7/36 ถ.ประตูกลอง 2 (หะริณสุต) อ.เมือง
โทร. 054-484-333

Hotel

โรงแรม สบายเบสท์

939/1 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทร. 054 480 994

Hotel

โรงแรม P Bliss Hotel

130 ถนน รอบเวียงประตูชัย, 56000 พะเยา
โทร. -

Hotel

โรงแรม Dee HOTEL


โทร. 062-951-9199

Hotel

ABIZZ

148 ซอย 2 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทร. 062 941 6228

Contact Us

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3832 - 3834

หมายเลขติดต่อผู้ประสานงาน

ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. / ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี  Tel. 08 9567 8623

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกานต์พิชชา ศรีใจ  Tel. 09 0317 4286

ฝ่ายพยาบาล
นางสาวปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา  Tel. 08 1245 7898
ฝ่ายฐานการเรียนรู้
นายอรรถพล คณิตชรางกูร  Tel. 08 9958 7788

ฝ่ายที่พัก
อภิสิทธิ์ เมืองมา  Tel. 08 2028 2835

ฝ่ายประสานงาน
นางพนิดา ดุมดก  Tel. 08 2563 6168
หรือ 054-466-666 ต่อ 3832, 3846, 6820
ฝ่ายสถานที่
นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์  Tel. 09 6151 5562

ฝ่ายยานพาหนะ
นางสาวปรียาพร ทองอินทร์  Tel. 06 2817 0656